Voor wie?

- Jongeren tussen 16 en 20 jaar die om persoonlijke, pedagogische, familiale redenen tijdelijk niet thuis kunnen verblijven.
- Voor jongeren bij wie een ambulante begeleiding niet voldoende is en die nood hebben aan een meer residentiële opvang.
- 10 jongeren kunnen bij ons verblijven in individuele studio’s die gevestigd zijn rond twee binnenkoeren.

Team

Het team bestaat uit:
- één pedagogisch verantwoordelijke : Heidi (ter vervanging van Johan Noterdaeme)
- één hoofdbegeleider : Stefaan
- drie begeleiders : Mia, Ursula en Katleen

Werking

De jongeren wonen onder toezicht op studio’s.

Er zijn 2 x 5 studio’s, gelegen op 2 binnenkoeren, die infrastructureel van elkaar
gescheiden zijn door een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, bureel begeleiders en wasplaatsen.
Deze binnenkoeren hebben elk hun eigen ingang.

Elke studio is op compacte wijze uitgerust om zelfstandig te kunnen leven:
zithoek, werkhoek, slaaphoek, kitchenette, en sanitaire cel.

De begeleiding van deze jongeren is een sterk geïndividualiseerd gebeuren :
- Enerzijds tracht men hierbij een adequaat antwoord te geven op specifieke hulpvragen van de jongere;
- Anderzijds leert men de jongere verantwoordelijkheid op te nemen op verschillende domeinen om later zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij.

De jongere doorloopt in stappen de groei naar zelfstandigheid, dit traject wordt ondersteund door de individuele begeleider.

Specifiek voor deze afdeling, wordt extra aandacht geschonken aan het appel doen op de individuele verantwoordelijkheid van de jongere op de verschillende deelterreinen.