Voor wie?

Initio richt zich naar adolescenten (+15 jaar), zowel jongens als meisjes, die zich willen voorbereiden op een zelfstandiger leven.  

Team

Ons team bestaan uit vijf begeleiders, een hoofdbegeleider en een medewerker van de pedagogische cel.

Elke begeleider is naast groepsbegeleider ook Individueel Begeleider (IB) van een bepaalde jongere. Een IB bewandelt samen met de jongere zijn traject naar meer zelfstandigheid.

De dagelijkse werking wordt in goede banen geleid door de hoofdbegeleider. De begeleiders worden bijgestaan door iemand van de pedagogische cel. Deze persoon ondersteunt de jongeren en de begeleiders uit Initio. Wanneer dat nodig is, krijgt de jongere ook een aparte contextbegeleider, die de begeleiding van de context opneemt.

Werking

Onze werking draagt de naam EIGENAARSCHAP.

We gaan jou dus bestempelen als de eigenaar van jouw traject. Wat wil dat nu zeggen?

Eigenaarschap betekent dat jij zelf het stuur van jouw traject in handen hebt!  Als begeleiding kunnen we verschillende richtingen aangeven die jou vooruit kunnen helpen, maar uiteindelijk ben jij het die kiest welke weg je op wil. De begeleiding is er om jou hierin zo goed mogelijk te ondersteunen.

 

45 dagen na je opname, maken we samen met jou een handelingsplan op. In dat handelingsplan staan alle doelstellingen waaraan wij met jou willen werken en ook hoe we dat gaan doen. Dit wordt besproken met jouw consulent en context. Om de 6 maanden komen we opnieuw samen om te kijken hoever we hiermee staan.  In dat handelingsplan stellen wij, samen met jou, een pakket ontwikkelingslijnen op. Dit zijn jouw persoonlijke werkpunten.

Samen je IB en de pedagogische cel vorm je een miniteam. We komen op regelmatige basis samen om jouw traject onder de loep te nemen en je te ondersteunen om volgende stappen te zetten.

 

Binnen onze werking kun je door te werken aan jouw persoonlijke ontwikkelingslijnen, doorgroeien binnen een fasensysteem.

Er zijn 6 fasen. De eerste 3 fasen noemen we ‘onderbouw’. Hierbinnen wordt je van heel nabij ondersteund door de begeleiding. Naast ondersteuning bij jouw ontwikkelingslijnen, hechten we hier veel belang aan planning. De begeleiding zal wekelijks met jou een weekplanning opmaken. Op die weekplanning staat alles wat je de komende week zal doen (school, werk, vrije tijd, afspraken, …). In overleg met begeleiding en plaatsende instantie kun je plannen maken buiten het fasensysteem. Een zinvolle invulling van je vrije tijd en goede contacten met familie en vrienden vinden we belangrijk. In onderbouw wordt er nog voor jou gekookt, heb je nog een dagelijks kamermoment en een wekelijkse verplichte activiteit.

Onze leefgroep is onderverdeeld in 2 subgroepen met elk hun eigen keuken en leefruimte. Jongeren in onderbouw verblijven in een andere subgroep dan ‘bovenbouw’.

Vanaf fase 4 verhuis je naar ‘bovenbouw’. Eens in fase 4 gaan we ervan uit dat je voldoende zelfverantwoordelijkheid hebt om een aantal zaken zelf in handen te nemen. Hier is de begeleiding iets meer op afstand. Jongeren in bovenbouw maken zelfstandig hun weekplanning op en doen zelf de nodige aanvragen bij de plaatsende instantie. Er is een beurtrol voor het koken. Jongeren koken zelf voor hun groep (geen nood, de begeleiding helpt je goed op weg). Elke week is er een weekverantwoordelijke die de bewonersvergadering leidt en erop toeziet dat alles goed verloopt gedurende de week. Je merkt het, in bovenbouw wordt er meer verantwoordelijkheid verwacht, maar krijg je ook meer vertrouwen en vrijheid. Er is geen verplicht kamermoment of activiteit en het fasesysteem geeft meer vrijheden.

Fundamenten

Initio is een leefgroep voor zelfstandigheidsbegeleiding. De werking van Initio is gegroeid vanuit zes fundamenten. Iedereen die binnen team Initio instaat voor de begeleiding van jongeren draagt deze fundamenten uit in zijn dagdagelijks werk.

Elke begeleider van team Initio vertrekt vanuit een positieve grondhouding. De jongeren waarmee wij werken hebben een grote of kleine rugzak gevuld met zijn eigen ervaringen. Wij geloven rotsvast in de groeimogelijkheden van onze jongeren en vertrekken steeds vanuit hun sterktes. Daarom streven we ernaar om hen steeds opnieuw eerlijke kansen te geven.

Wij geloven dat jongeren, ondanks een soms moeilijk parcours, in staat zijn betekenis te geven aan hun leven en hun toekomst in eigen handen te nemen. Hiertoe willen we hen dan ook activeren. We vinden het belangrijk dat zij gezonde contacten hebben met hun context en oog hebben voor het uitbreiden van een sociaal netwerk. Ook zijn een zinvolle dagbesteding en vrije tijdsinvulling voor ons belangrijk om jongeren op een positieve manier klaar te stomen op een leven na de  jeugdhulpverlening. Deze zijn belangrijk in het opdoen van succeservaringen en bevorderen een positief zelfbeeld. Bovendien vergroot het de kansen om hun sociaal netwerk uit te breiden.

Als jongere en begeleider in team Initio sta je er niet alleen voor. Enkel door samenwerking kunnen we het beste uit een begeleidingstraject halen.  We werken in team met ondersteuning van pedagogische cel, contextwerkers, externe samenwerkingspartners,… . Maar bovenal staat de samenwerking met de jongere zelf en zijn context centraal. Dit betekent ook dat we samen verantwoordelijkheid nemen voor de stappen die we zetten tijdens een begeleidingsproces.

Initio blijft een leefgroep waar we samen met jongeren leven. Structureren blijft hierin belangrijk. Wel streven we ernaar om die structuur als hulpmiddel te gebruiken in het zoeken naar een goed evenwicht tussen houvast en voorspelbaarheid enerzijds en voldoende ruimte tot individualiseren anderzijds. Iedere jongere heeft immers zijn eigen verhaal, zijn eigen traject en dit moet alle kansen krijgen.