Voor wie?

De CBAW-cel biedt mobiele begeleiding op maat aan +17 jarige jongeren die via zelfstandig wonen op eigen benen willen staan.                                                         

Team

Begeleidingstehuis home St. Elisabeth en Jeugdzorg De Brug vzw vormen samen de CBAW-cel.

Werking

CBAW staat voor Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen.

De begeleiding is contextgericht. Contextgericht werken is het werken met de hele context van de jongere en het gezin.                                                                            

De begeleiding is intensief en aanklampend. Naargelang van de noden van de jongere, zijn er één of meerdere huisbezoeken per week. De begeleiding verloopt over verschillende domeinen: wonen, budgetteren, huishoudelijke organisatie, dagbesteding, … .                                                                                                                 

De cliënt is eigenaar van haar/zijn traject. Dat betekent dat zij/hij over heel wat zaken zelf zal mogen beslissen maar ook heel wat zaken zelf zal moeten doen. Er wordt een actieve participatie verwacht.

Het werkingsgebied van de CBAW-cel spreidt zich uit over het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

Na aanmelding start de intakeprocedure met een informatief gesprek. Via dit gesprek wordt info gegeven aan de kandidaat en haar/zijn context omtrent de specifieke werking van de CBAW-begeleiding en kunnen wederzijdse verwachtingen worden besproken. Wanneer de kandidaat zich kan vinden in het aanbod wordt een 2e gesprek georganiseerd. In het 2e gesprek wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan vraagverheldering op basis van een vragenlijst. Ter voorbereiding van een mogelijke opstart wordt ook overleg georganiseerd met plaatsende instantie en belangrijkste contextfiguren.

 

Wist je dat...?

… CBAW-begeleiding in de Bijzondere Jeugdzorg kan vanaf 17 jaar tot maximum 21 jaar?

… je heel wat moet aankopen om je eigen woning in te richten? Wij hebben hiervoor een lijstje.

… je een lange boodschappenlijst zal hebben als je de eerste keer boodschappen gaat doen voor je eigen huishouden?

… je dus heel wat geld (= startbudget) nodig hebt als je alleen wil gaan wonen?

… als je stopt met een pakje sigaretten per dag te roken je meer dan 1800 euro per jaar kan sparen?

… eitjes héél goedkoop zijn en dat je er oneindig veel makkelijke receptjes (gekookt eitje, wentelteefjes, omelet, roereitje, quiche, pannenkoeken,…) mee kan maken?

… je domicilieadres je officiële woonplaats is en dat je het adres moet laten wijzigen op je identiteitskaart als je verhuist?

… er nog veel andere administratie (verzekeringen, mutualiteit, elektriciteit,…) is die je in orde moet brengen als je alleen gaat wonen?