Carpe Diem

Voor wie?

Leefgroep Carpe Diem richt zich naar jongeren, zowel jongens als meisjes vanaf 12 jaar.

Team

Leefgroep Carpe Diem heeft een team van 5 begeleiders en een hoofdbegeleider. De hoofdbegeleider staat aan het hoofd van het team.

De begeleiders leiden als groepsbegeleiders het leven in de leefgroep in goede banen. Zij begeleiden ook één of meerdere jongeren individueel (IB). Deze individuele begeleiding bestaat uit afspraken maken rond school, vrije tijd werk en geld,... . Deze persoon is ook een vertrouwenspersoon. Wanneer dat nodig is, krijgt de jongere ook een aparte contextbegeleider, die de contacten met de context opneemt.

De begeleiders worden bijgestaan door iemand van de pedagogische cel. Deze persoon ondersteunt de jongeren en de begeleiders uit CD.

 

Werking

In leefgroep Carpe Diem gelden een aantal BASISVERWACHTINGEN

RESPECT HEBBEN

GEEN AGRESSIE

BEGELEIDBAAR ZIJN

ZIJN WAAR JE MOET ZIJN

BETROUWBAAR ZIJN

GEEN ALCOHOL OF DRUGS

 

Er wordt gewerkt met een FASESYSTEEM

Wanneer je verblijf hier start, zit je in fase 1. Doorheen de loop van de begeleiding kan de jongere stijgen naar een hogere fase. Hoe hoger de jongere zit, hoe meer vrijheden er zijn. Jongeren die de leefgroep gaan verlaten, komen in een slotfase terecht. In deze fase heeft de jongere meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid.

 

Eigenaarschap

POTENTIEEL, sterktes, verandering, CAPACITEITEN, kansen, eigen tempo, SAMEN

 

Binnen onze leefgroepwerking staat 'EIGENAARSCHAP' centraal. Dit wil zeggen dat de jongere mede-eigenaar is van de weg die bij ons wordt afgelegd, van de keuzes die onderweg worden gemaakt, van het gedrag,... zowel op school, thuis, in de sportclub,... .

De jongere kan/mag zelf keuzes maken, maar zal ook aangesproken worden op verantwoordelijkheden.

De jongere en de begeleiding zitten samen op een tandem richting de bestemming die de jongere en zijn context kiest. Die bestemming kan bijvoorbeeld een terugkeer naar huis zijn of een overgang naar studio's.

Als de jongere van het pad afwijkt of als het even wat moeilijker gaat, zal de begeleiding trachten de route bij te sturen, zodat de jongere toch nog op de bestemming kan geraken.

We willen samen met de jongere en zijn context doelstellingen formuleren en samen stappen zetten richting de gekozen bestemming.